ib consultancy

ib consultancy had een restyling nodig van de huisstijl. De organisatie adviseert over veiligheid en hoe te handelen in crisissituaries. Uitgangspunt waren een aantal vormelementen die in de smaak vielen bij de opdrachtgever, maar de hele huisstijl is in zijn geheel strakker en consistenter gemaakt.  In de beeldkeuze zijn we afgeweken van al te letterlijke beelden en zijn meer op het metaforisch idee van vrijheid gaan zitten. Verder is de huisstijl uitgebreid met diverse nieuwe middelen.

concept, grafisch ontwerp