Irado | Online jaarverslag

Irado verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Schiedam, Rozenburg en Vlaardingen. Daarnaast onderhouden ze in Schiedam de openbare ruimte. Irado vroeg om een online jaarverslag. Eerdere versies waren gedrukte exemplaren. Er moest een helder en overzichtelijk ontwerp komen dat aansloot bij de huisstijl. Daarnaast wilde Irado cijfers verbeelden met infographics passend in de stijl. Ook moest er de mogelijkheid zijn om een PDF van het jaarverslag te downloaden en te printen voor het geval de lezer liever van papier las. In het jaarverslag zijn veel slidesshows en filmpjes verwerkt zodat de bezoeker op een laagdrempelige manier een beeld krijgt van de bezigheden van Irado. Het jaarverslag is goed ontvangen en inmiddels staat ook het jaarverslag van 2014 ook online.